انواع پاسپورت وبمانی و محدودیت‌های آنها

انواع پاسپورت وبمانی و محدودیت‌های آنها
aliusd
1397/03/13
| wmzarin
در سیستم وبمانی، هر کاربر دارای یک پاسپورت (Passport) می‌باشد. پاسپورت یک مجوز دیجیتال است که بر اساس اطلاعات شخصی‌ ارائه شده توسط کاربر صادر میشود.
 
انواع پاسپورت در سیستم وبمانی که کاربر میتواند برای گرفتن آنها اقدام کند، عبارتند از:
 
الیاس پاسپورت وبمانی (Alias WM-Passport) : در هنگام ثبت نام کاربر در سیستم وبمانی، این پاسپورت بصورت خودکار و رایگان صادر میشود. این پاسپورت نشان میدهد که اطلاعات ارائه شده توسط کاربر تایید نشده اند.
 
فرمال پاسپورت وبمانی (Formal WM-Passport) : در صورتیکه کاربر اطلاعات شخصی‌ خود را در سایت مرکز تاییدات شرکت وبمانی وارد کند، فرمال پاسپورت بصورت رایگان برای او صادر میشود.هر چند كاربر پس از اخد فرمال پاسپورت تا حدي تعيين هويت شده است اما همچنان به عنوان يك کاربر به رسميت شناخته نمي‌شود.
 
اینیشال پاسپورت وبمانی (Initial WM-Passport) : این پاسپورت برای دارندگان فرمال پاسپورت صادر میشود. نماینده رسمی وبمانی میتواند با بررسی اطلاعات شخصی کاربر و مدارک هویتی او، اینیشیال پاسپورت صادر نماید.
 
 
پرسنال پاسپورت وبمانی (Personal WM-Passport) : این پاسپورت اصلی ترین پاسپورت در سیستم وبمانی میباشد و برای دارندگان فرمال پاسپورت صادر میشود. نماینده رسمی وبمانی میتواند با بررسی اطلاعات شخصی کاربر و مدارک هویتی او، پرسنال پاسپورت صادر نماید.
 
نکته مهم:
در سیستم وبمانی، هر مقدار که پاسپورت شما معتبرتر باشد، سقف تراکنش‌های مجاز شما بیشتر خواهد بود. لذا در صورتیکه با اکانت وبمانی خود، مبالغ بالایی‌ را جابجا می‌کنید، مثلا بالای 15000 دلار در ماه به شما توصیه میکنیم که حتما برای گرفتن پرسنال پاسپورت وبمانی اقدام کنید تا در آینده دچار مشکل نشوید.

شرکت وبمانی، با توجه به ابزار استفاده شده توسط کاربر، و همچنین نوع پاسپورتی که اخذ کرده است، سقف تراکنش‌های هر کاربر را در بازه‌های زمانی‌ روزانه، هفتگی و ماهیانه تعیین کرده است.

حداکثر میزان تراکنش مجاز بر حسب نوع پاسپورت:

هماتطوریکه ملاحظه میکنید، با اخذ پرسنال پاسپورت وبمانی، هیچگونه محدودیتی در میزان تراکنشها ( بر حسب دلار آمریکا یا WMZ ) نخواهید داشت. لذا در صورتیکه با اکانت وبمانی خود، مبالغ بالای 15000 دلار را جابجا می‌کنید، به شما توصیه میکنیم که حتما برای گرفتن پرسنال پاسپورت وبمانی اقدام کنید تا در آینده دچار مشکل نشوید.